Spille av podcast [Podcasts]

Du spiller av en episode ved å velge [Podcasts] i Home-menyen.
  1. Velg [Podcasts] ønsket podcast ønsket episode fra Home-menyen.

Merknad
  • Du kan ikke spille av podcastepisoder kontinuerlig.

  • Innstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] og [Dynamic Normalizer] brukes ikke under avspilling av videopodcaster.

Tips
  • Hvis [Podcast Language Study] er satt til [On], kan du bruke funksjonene [Quick Replay] A-B-repetisjon i skjermbildet for avspilling av lydpodcaster [Detaljer]. Innstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også avspillingshastigheten for lydpodcaster [Detaljer].

Se også