Utforske og bruke podcastskjermbildet


Skjermbilde for avspilling av lydpodcaster

 1. Informasjonsområde

 1. Forløpt tid (*1)

 1. Total tid (*1)

 1. Fremdriftsindikator (*1)

 1. Episodens navn

 1. Artistnavn

 1. Podcastens navn

(*1) Disse elementene forsvinner etter en liten stund.

Operasjoner i skjermbildet for avspilling av lydpodcaster


Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause () (*1)
Trykk på knappen .
Spole fremover ()/spole bakover ()
Trykk og hold knappen /.
Finne begynnelsen av episoden (*2)
Trykk på knappen /.
Gå tilbake til listeskjermbildet
Trykk på knappen BACK/HOME.

(*1) Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund under pause, går Walkman automatisk over i standby-modus.
(*2) Både knappen og finner begynnelsen av episoden. For å spille av neste episode trykker du på knappen BACK/HOME for å vise episodelisten og velge neste episode.

Skjermbilde for avspilling av videopodcaster

 1. Informasjonsområde

 1. Total tid

 1. Fremdriftsindikator

 1. Forløpt tid

Disse indikasjonene forsvinner etter en liten stund.

Operasjoner i skjermbildet for avspilling av videopodcaster

Når Walkman spiller av en video i liggende retning, bytter knappene / og / funksjoner.

Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause () (*1)
Trykk på knappen .
Spole fremover ()/spole bakover () (*2) (*3)
 • Trykk på knappen /. (*4)

 • Trykk og hold knappen /. (*5)

Gå til forrige scene (*6) () / gå til neste scene (*6) ()
Trykk på knappen (forrige)/ (neste).
Spole litt bakover/fremover
Trykk på knappen / under pause.
Gå tilbake til listeskjermbildet
Trykk på knappen BACK/HOME.

(*1) Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund under pause, går Walkman automatisk over i standby-modus.
(*2) Hvis du spoler helt frem til slutten av episoden, stanser avspillingen midlertidig. Hvis du spoler bakover helt til begynnelsen av episoden under avspilling, starter avspillingen på nytt automatisk. Hvis du spoler bakover helt til begynnelsen av episoden under en pause, forblir avspillingen i pausemodus.
(*3) Disse knappene virker kanskje ikke som beskrevet ovenfor. Dette avhenger av episoden.
(*4) Fremoverhastigheten endres 3 nivåer ved å trykke ( (× 10), (× 30), (× 100)) flere ganger. Også bakoverhastigheten endres 3 nivåer ved å trykke ( (× 10), (× 30), (× 100)) flere ganger. Trykk på knappen for å avslutte operasjonen og gjenoppta normal avspilling.
(*5) Du kan også endre hastigheten for spoling fremover/bakover under pause, men hastigheten vil variere ut i fra lengden til videoen.
(*6) Hvis videoen ikke har et kapittel, flytter avspillingsposisjonen seg med et intervall på 5 minutter.
Se også