Bruke valgmenyen for podcast


Du kan åpne valgmenyen for podcast ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i podcastavspillings- eller i listeskjermbildet. Trykk deretter på knappene / for å bytte valgmeny. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet for podcastavspilling

Tilgjengelige valg i skjermbildet med lister over episoder

Tilgjengelige valg i skjermbildet [Podcast List]