Vise fotografier [Photos]

Du viser fotografier ved å velge [Photos] i Home-menyen.
  1. Velg [Photos] fra Home-menyen.

  1. Velg søkemetode, velg ønskede elementer til du ser en liste over fotografier og velg deretter et fotografi.

  • Trykk på knappene / for å vise forrige eller neste fotografi.

Tips
  • Avspillingen av sangene fortsetter selv om du søker etter fotografier i fotolistene eller -mappene eller hvis skjermbildet for fotovisning vises.

Merknad
  • Hvis fotografiet er for stort eller fotofilen er ødelagt, vises og fotografiet kan ikke vises.

Se også