Utforske og bruke fotoskjermbildet

Hvis et fotografi vises på skjermen, vises informasjon (f.eks. fotofilens navn) i noen sekunder.
  1. Informasjonsområde

Operasjoner i skjermbildet for fotovisning

Når Walkman viser et fotografi i liggende retning, bytter knappene / og / funksjoner.

Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Vise neste/forrige fotografi
Trykk på knappen (forrige)/ (neste).
Vise neste/forrige bilde fortløpende
Trykk og hold knappen (forrige)/ (neste).
Gå tilbake til listeskjermbildet
Trykk på knappen BACK/HOME.

Se også