Slette fotografier


Du kan slette fotografier fra Walkman.

Slette et foto som vises for øyeblikket

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for fotovisning for å få frem valgmenyen.

  1. Velg [Delete Photo] [Yes].

Slette foto ved å velge fra en liste

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet med listen over foto over å få frem valgmenyen.

  1. Velg [Select a Photo to Delete].

  1. Velg et foto du vil slette [Yes].

  1. Gjenta trinn 3 for å slette andre foto ved behov.

  1. Trykk på knappen BACK/HOME for å gå tilbake til skjermbildet med listen over foto.