Bruke valgmenyen for foto


Du åpner valgmenyen for foto ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i listen over foto og fotomapper eller i skjermbildet for fotovisning. Trykk deretter på knappene / for å bytte valgmeny. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet med listen over foto/fotomapper

Tilgjengelige valg i skjermbildet for fotovisning