Lytte til FM-radio [FM Radio]

For å lytte til FM-radio velger du [FM Radio] i Home-menyen.
  1. Velg [FM Radio] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen / for å velge ønsket frekvens, eller trykk på knappen / for å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer.

Merknad
  • Du kan ikke velge et forhåndsinnstillingsnummer hvis du ikke har lagret en forhåndsinnstilt stasjon. Forhåndsinnstill de tilgjengelige stasjonene ved hjelp av [Auto Preset] [Detaljer], eller forhåndsinnstill dem manuelt [Detaljer].

  • Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du må strekke den ut så langt som mulig.

  • Innstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] og [Dynamic Normalizer] brukes ikke når du lytter til FM-radio.

Se også