Utforske og bruke skjermbildet for FM-radio

Du kan velge ønsket frekvens eller forhåndsinnstillingsnummer i skjermbildet for FM-radio.
  1. Frekvens

  1. Forhåndsinnstillingsnummer

Operasjoner i skjermbildet [FM Radio]


Hvis du vil
Gjør dette
Velge forrige/neste frekvens
Trykk på knappen /.
Velge forrige/neste stasjon som kan mottas (*1)
Trykk og hold knappen /.
Velge forrige/neste forhåndsinnstilte nummer (*2)
Trykk på knappen /.

(*1) Hvis følsomheten er for stor, endrer du innstillingen [Scan Sensitivity] til [Low] [Detaljer].
(*2) Du kan ikke velge et forhåndsinnstillingsnummer hvis du ikke har lagret en forhåndsinnstilt stasjon. Forhåndsinnstill de tilgjengelige stasjonene ved hjelp av [Auto Preset] [Detaljer], eller forhåndsinnstill dem manuelt [Detaljer].
Se også