Automatisk forhåndsinnstilling av stasjoner [Auto Preset]

Du kan automatisk forhåndsinnstille radiostasjoner du vil motta (opptil 30) i området ved å velge [Auto Preset].
  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet [FM Radio].

  1. Velg [Auto Preset] [Yes].

Radiostasjonene som kan mottas, lagres som forhåndsinnstillinger fra laveste til høyeste frekvens.
Tips
  • Hvis høy følsomhet fører til at Walkman mottar mange uønskede stasjoner, kan du endre innstillingen for [Scan Sensitivity] til [Low] [Detaljer].

Merknad
  • Hvis alarmen starter under operasjonen [Auto Preset], avbrytes operasjonen.