Manuell forhåndsinnstilling av stasjoner [Save to Preset]

Du kan forhåndsinnstille inntil 30 radiostasjoner.
  1. Velg ønsket frekvens i skjermbildet [FM Radio].

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Save to Preset].

Merknad
  • De forhåndsinnstilte numrene lagres i rekkefølge fra laveste til høyeste frekvens.