Slette forhåndsinnstilte radiostasjoner [Delete from Preset]

  1. Velg det forhåndsinnstilte nummeret du vil slette i skjermbildet [FM Radio].

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Delete from Preset].