Bruke valgmenyen for FM-radio


Du kan hente frem valgmenyen for FM-radio ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet [FM Radio]. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet for FM-radio