Spille inn tale

Du kan spille inn tale ved hjelp av den innebygde mikrofonen [Detaljer] og spille av de innspilte talefilene. Filer spilles inn i MP3-format.
Merknad
 • Hvis innstillingen [Set Date-Time] ikke stemmer, får ikke datomappen riktig navn. Still inn dagens dato og klokkeslett før innspillingen [Detaljer].

 • Du kan ikke lytte til lyd fra hodetelefonen under opptak.

 1. Velg [Voice Recording] fra Home-menyen.

 1. Trykk på knappen .

Opptaket starter.
 1. (under opptak), (under pause i opptak)

 1. Mappenavn

Mappenavnene tildeles automatisk som "yyyy-mm-dd" (år – måned – dag). Hvis flere mapper opprettes samme dag, tilføyes et mappenummer (2–999) etter "dd" i mappenavnet.
 1. Filnavn

Filnavnene tildeles automatisk som "VR-nnn-hhmm" (VR – serienummer – time og minutter).
 1. Kodeks/bithastighet

 1. Forløpt tid

 1. Gjenværende tid

Den tilgjengelige gjenværende tiden vises ikke hvis den er over 1000 timer.
 1. Trykk på knappen én gang til for å stoppe innspillingen.

Tips
 • Du kan velge opptakskvaliteten (bithastighet) [Detaljer].

 • For å spille inn til en ny mappe trykker du på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet [Voice Recording] mens innspillingen er stoppet. Velg deretter [New Folder] fra valgmenyen. Neste innspilling sendes til den nye mappen.

Merknad
 • Hvis du endrer navn på filene i [RECORD]- og [VOICE]-mappene på datamaskinen din eller legger filer som har blitt importert til datamaskinen tilbake i [RECORD]- og [VOICE]-mappene, kan det hende at du ikke kan spille dem av på Walkman.

 • Informasjon om hvor mange taleinnspillingsfiler og -mapper som kan lagres totalt, finnes under [Detaljer].