Spille av taleinnspillinger

For å spille av innspilte talefiler velger du [Music] fra Home-menyen.
  1. Velg [Music] [Voice Recording] ønsket mappe ønsket innspilt lydfil fra Home-menyen.

Se også