Slette innspilte talefiler


Du kan slette innspilte talefiler på Walkman.

Slette en talefil som spilles av for øyeblikket

 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet som spiller av talefilen slik at du får frem valgmenyen.

 1. Velg [Delete This Song] [Yes].

Slette talefiler ved å velge fra en liste

 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet med listen over talefiler slik at du får frem valgmenyen.

 1. Velg [Select a Song to Delete].

 1. Velg en talefil du vil slette [Yes].

 1. Gjenta trinn 3 for å slette andre talefiler ved behov.

 1. Trykk på knappen BACK/HOME for å gå tilbake til skjermbildet med listen over talefilene.

Slette en mappe

Slik sletter du alle talefilene i mappen og selve mappen.
 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet [Voice Recording] for å få frem valgmenyen.

 1. Velg [Select a Folder to Delete].

 1. Velg en mappe du vil slette [Yes].

 1. Gjenta trinn 3 for å slette andre mapper ved behov.

 1. Trykk på knappen BACK/HOME for å gå tilbake til skjermbildet [Voice Recording].

Slette alle mapper

Slik sletter du alle talefilene og mappene.
 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet [Voice Recording] for å få frem valgmenyen.

 1. Velg [Delete All Folders] [Yes].