Bruke valgmenyen for taleinnspilling


Du henter frem valgmenyen for taleinnspilling ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet Voice Recording. Du kan også hente frem valgmenyen for taleinnspillinger fra mappe-/fillisten over taleinnspillinger eller skjermbildet for avspilling av taleinnspillinger. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av hvilket skjermbilde du åpnet dem fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet [Voice Recording]

Tilgjengelige valg i skjermbildet med fillistene over innspilte talefiler

Tilgjengelige valg i skjermbildet med listene over mapper med innspilte talefiler

Tilgjengelige valg i skjermbildet for avspilling av innspilte talefiler