Om støyreduksjon (kun NWZ-E573/E574/E575)

Mikrofonen som er innebygd i hodetelefonene, fanger opp omgivelsesstøy. Walkman generere en motfaselyd mot omgivelsesstøyen for å redusere den. Støyreduksjonsfunksjonen kan redusere uønsket omgivelsesstøy, særlig i fremkomstmidler som fly, tog, buss osv., slik at du kan nyte musikken med lavt volum.
 1. Lydbølgeformen til omgivelsesstøyen (originallyd).

Mikrofonen som er innebygd i hodetelefonene, fanger opp omgivelsesstøyen. Støyreduksjonskretsen analyserer deretter støyens lydbølgeform.
 1. Lydbølge i motfase med støyens lydbølge.

Walkman genererer en lydbølge i motfase med støyens lydbølge for å nøytralisere den.
 1. Den sammensatte lydbølgeformen. To lydbølger nøytraliserer hverandre.

Den originale lydbølgen og motlyden treffer hverandre slik at de nøytraliseres og omgivelsesstøyen reduseres.

Merknader om bruk av støyreduksjonsfunksjonen

 • Hvis de inkluderte hodetelefonene ikke brukes riktig, kan effekten av støyreduksjonsfunksjonen svekkes. For å dra full nytte av funksjonen må du bruke en ørepluggstørrelse som passer til ørene dine. Sett dem i ørene slik at de sitter godt.

 • Du kan høre gnisselyder mens du bruker hodetelefonene. Dette er ikke en feil.

 • Støyreduksjonsfunksjonen reduserer hovedsakelig omgivelsesstøy med lav frekvens, og er mindre effektiv for omgivelsestøy med høyere frekvenser, f.eks. stemmer og ringetoner. Den har ingen effekt på enkelte lyder.

 • Ikke dekk til mikrofondelen til hodetelefonene () med hendene dine osv. ellers vil støyreduksjonsfunksjonen kanskje ikke virke.

 • Du kan høre en lav lyd når støyreduksjonsfunksjonen er aktiv. Dette er driftsstøyen fra støyreduksjonsfunksjonen og er ikke en feil.

 • Det kan føles som støyreduksjonsfunksjonen ikke virker, at støyen er høyere i stille omgivelser eller at bestemte lyder ikke nøytraliseres like effektivt som andre. I så fall deaktiverer du støyreduksjonsfunksjonen.

 • Mobiltelefoner kan forårsake støy. I så fall holder du Walkman på avstand fra mobiltelefoner.

 • Pass på at du tar hodetelefonene ut av ørene før du kobler hodetelefonene til eller fra hodetelefonkontakten på Walkman. Hvis hodetelefonene kobles til eller fra Walkman under avspilling eller mens støyreduksjonsfunksjonen er aktiv, kan det oppstå støy. Dette er ikke en feil.

 • Når innstillingen [Noise Canceling: On/Off] endres, oppstår en svitsjelyd. Denne lyden oppstår når støyreduksjonskretsen kobles inn eller ut, og er ikke en feil.