Avspilling med støyreduksjonsfunksjonen [Noise Canceling] (kun NWZ-E573/E574/E575)

Hodetelefonenes (inkludert) innebygde mikrofon fanger opp omgivelsesstøy, og Walkman genererer en motfaselyd for å nøytralisere støyen.
  1. Velg [Noise Canceling] [Noise Canceling: On/Off] [On] fra Home-menyen.

vises i informasjonsområdet.
Tips
  • Når støyreduksjonsfunksjonen til Walkman er aktiv, vises på skjermen. Hvis du bruker andre hodetelefoner enn de inkluderte, vil ikke støyreduksjonsfunksjonen til Walkman virke selv om [Noise Canceling: On/Off] er satt til [On]. I så fall vises i informasjonsområdet.

  • Du kan justere effekten av støyreduksjonsfunksjonen til Walkman [Detaljer].