Bruke klokkealarmen

Du kan stille inn klokkealarmen slik at den spiller en valgt sang ved et bestemt tidspunkt som alarm. Følg instruksjonene nedenfor for å bruke klokkealarmen. Klikk [Detaljer] for å se detaljerte instruksjoner for hver operasjon. Still inn dagens dato og klokkeslett før du stiller klokkealarmen [Detaljer].
 1. Velg en sang som alarmlyd [Detaljer].

 1. Still inn alarmtiden [Detaljer].

 1. Fastsett repetisjonsinnstillingen [Detaljer] ved behov.

 1. Aktiver alarmen [Detaljer].

 1. Når alarmen går, trykker du på knappen for å stoppe den.

Merknad
 • Alarmen stopper automatisk etter 60 minutter.

 • For å hindre hørselskader begrenses alarmlydstyrken i hodetelefonen av funksjonen AVLS uansett om [AVLS (Volume Limit)] er satt til [On] eller [Off] [Detaljer]. Alarmlydstyrken for høyttalere er ikke begrenset.

 • Du må ikke sovne med hodetelefonen på. Ledningen kan tvinne seg rundt halsen hvis du sovner med hodetelefonen på. Dette kan føre til kvelning.

 • Alarmen går ikke av i følgende situasjoner:

 • ved tilkobling til en datamaskin

 • i USB-tilkoblingsmodus

 • når du spiller et spill

 • ved innspilling av tale (selv om alarmikonet blinker i informasjonsområdet)