Bruke innsoving

Du kan bestemme hvor lang tid det skal ta før Walkman automatisk går over i standby-modus og skjermen slås av (innsoving).
  1. Still inn innsovingen [Detaljer].