Spille spill [Games]


Du kan spille to minispill på Walkman: Puyo POP FEVER og Number Place.
Velg [Games] i Home-menyen for å spille et spill.
 1. Velg [Games] fra Home-menyen.

 1. Velg spilltittelen.

Hvis klokkealarm og/eller innsovingstid er angitt, vises en melding om at de vil deaktiveres. Velg [Yes] for å fortsette.
Walkman går over til spillmodus.
Merknad
 • Mens du spiller et spill, er WM-PORT-kontakten deaktivert, og det mates ikke ut noen lyd gjennom tilkoblede enheter, slik som høyttalere.

 • Alternativet [Sleep Timer Settings] settes automatisk til [Off] og forblir av når du avslutter spillet.

 • Klokkealarmen er deaktivert mens du spiller. Innstillingen går likevel tilbake til den opprinnelige tilstanden når du avslutter spillet.

 • Spilltekstene vises i språket som er angitt i [Language Settings]. Når [Polski] eller [Português] velges, vises tekstene likevel på engelsk.

Slik spiller du

Slik spiller du Puyo POP FEVER


For å lese reglene:
 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i tittelskjermbildet.

 1. Bruk knappene / for å velge [Rules], og trykk deretter på knappen .


Grunnleggende operasjoner:

Knapp/bryter
Handlinger
Beveger Puyo til høyre.
Beveger Puyo til venstre.
Roterer Puyo med klokken. Skifter fargen til store Puyo.
Roterer Puyo mot klokken. Skifter fargen til store Puyo.
Øker Puyos fallhastighet.
HOLD
Stanser spillet midlertidig.

Slik spiller du Number Place


For å lese reglene:
 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i tittelskjermbildet.

 1. Bruk knappene / for å velge [Rule], og trykk deretter på knappen .


For å lese instruksene:
 1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i tittelskjermbildet.

 1. Bruk knappene / for å velge [Operation], og trykk deretter på knappen .

Avslutte spillmodus

 1. Trykk på knappen BACK/HOME i tittelskjermbildet.

Walkman avslutter spillmodus og går tilbake til Home-menyen.