Stille inn avspillingsmodusen [Play Mode]

Walkman har flere avspillingsmoduser, inkludert vilkårlig avspilling og gjentatt avspilling av et utvalg.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Play Mode] ønsket type avspillingsmodus fra Home-menyen.


Type – ikon
Beskrivelse
[Normal] – ingen ikoner
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i sanglisterekkefølgen.
[Repeat] -
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i sanglisterekkefølgen og deretter gjentatt.
[Shuffle] - (*1)
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig rekkefølge.
[Shuffle&Repeat] -
(*1)
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig rekkefølge og deretter gjentatt.
[Repeat 1 Song] -
Den gjeldende sangen eller en sang som er valgt fra en sangliste, spilles av gjentatte ganger.

(*1) Når [Play Mode] er satt til [Shuffle] eller [Shuffle&Repeat] og [Playback Range] er satt til [All Range], vil Walkman ikke spille av alle sangene i vilkårlig rekkefølge på én gang. I stedet vil Walkman velge én og én artist, album osv. og spille av sangene deres i tilfeldig rekkefølge. [All Songs] og lister over bokmerker er unntak. Hvis du starter fra [All Songs], vil Walkman spille av alle sangene på én gang i tilfeldig rekkefølge. Hvis du starter fra en liste over bokmerker, vil bare den valgte listen over bokmerker spilles av. De andre spilles ikke av.