Stille inn avspillingsområdet [Playback Range]

Du kan stille inn avspillingsområdet til sangene.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Playback Range] ønsket type avspillingsområde fra Home-menyen.


Type – ikon
Beskrivelse
[All Range] – ingen ikoner
Spiller av alle sangene i alle listene for den valgte søkemetoden.
Hvis du for eksempel starter avspillingen fra en albumliste, spilles alle albumene som er på Walkman.
[Selected Range] -
Spiller bare sangene i listene hvor avspillingen startes.
Hvis du for eksempel starter avspillingen fra en albumliste, spilles bare sangene i dette albumet.

Merknad
  • Hvis du starter avspilling fra en liste over bokmerker, spilles bare sangene i denne listen. Sangene i andre lister over bokmerker spilles ikke av selv om [Playback Range] er satt til [All Range].