Stille inn lydkvaliteten (CLEAR BASS) [Equalizer]


Du kan angi lydkvaliteten i forhold til musikksjanger osv.

Stille inn lydkvaliteten

  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Equalizer] ønsket equalizertype fra Home-menyen.


Type – ikon
Beskrivelse
[None] – ingen ikoner
Lydkvalitetsinnstillingen er ikke aktivert.
[Heavy] -
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et kraftig lydbilde.
[Pop] -
Fremhever det midtre frekvensområdet – ideelt for vokal.
[Jazz] -
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et energisk lydbilde.
[Unique] -
Fremhever høye og lave frekvensområder slik at myke lyder høres lettere.
[Custom 1] -
Brukertilpassede lydinnstillinger hvor du kan justere hvert frekvensområde for seg [Detaljer].
[Custom 2] -

Tilpasse lydkvaliteten

Equalizerinnstillingene inneholder innstillingen CLEAR BASS. Når innstillingsverdien CLEAR BASS økes, kan Walkman gjengi dynamisk, dyp bass uten forvrenging selv ved høyt volum. Du kan forhåndsinnstille verdien til CLEAR BASS (bass) og 5-bånds equalizeren som [Custom 1] eller [Custom 2].
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Equalizer] [Custom 1] eller [Custom 2] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen / for å velge CLEAR BASS eller frekvensområdeinnstillingen, og trykk på knappen / for å justere innstillingsnivået. Trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  • Etter at du har tilpasset innstillingsnivået, må du trykke på knappen for å bekrefte. Innstillingen avbrytes hvis du trykker på knappen BACK/HOME før du har bekreftet.