Tilpasse surroundlyden [VPT (Surround)]

Du kan tilpasse surroundlyden ved å bruke VPT-funksjonen (*1) (surround) for å berike lydgjengivelseskvaliteten til lydavspillingen.
(*1) VPT, som står for "virtualphones technology", er en patentert lydbehandlingsteknologi utviklet av Sony.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [VPT (Surround)] ønsket VPT-type (surround) fra Home-menyen.


Type – ikon
Beskrivelse
[None] – ingen ikoner
[VPT (Surround)]-innstillingen er ikke aktivert.
[Studio] -
Oppretter lyden av et opptaksstudio.
[Live] -
Oppretter lyden av en konsertsal.
[Club] -
Oppretter lyden av en klubb.
[Arena] -
Oppretter lyden av en arena.
[Matrix] -
Gjengir en ekstra surroundeffekt og skaper en naturlig, men likevel rik, forbedret lyd.