Lytte med DSEE (sound enhance) [DSEE (Sound Enhance)]

Ved å aktivere funksjonen [DSEE (Sound Enhance)] (*1) kan du høre en rik og naturlig lyd som er nesten helt lik originalkilden.
(*1) DSEE, som står for "digital sound enhancement engine", er en teknologi utviklet av Sony for å forbedre lydkvaliteten til komprimerte lydfiler ved å gjenopprette lyder i høye frekvensområder som ble fjernet av komprimeringsprosessen.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [DSEE (Sound Enhance)] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

Merknad
  • Funksjonen [DSEE (Sound Enhance)] kan ikke brukes på sanger med et filformat som ikke er komprimert eller sanger som har høy bithastighet uten diskanttap.

  • I tilfelle sangene har svært lav bithastighet, vil ikke funksjonen [DSEE (Sound Enhance)] kunne brukes.