Lytte med klar stereolyd [Clear Stereo]

[Clear Stereo] lar deg behandle lyden digitalt individuelt for venstre og høyre side.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Clear Stereo] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

Merknad
  • Funksjonen [Clear Stereo] er utformet for å få maksimal effekt ut av de inkluderte hodetelefonene. Det kan hende at du ikke vil oppnå [Clear Stereo]-effekten med andre hodetelefoner. Når du bruker andre hodetelefoner, setter du [Clear Stereo] til [Off].