Justere volumnivået [Dynamic Normalizer]

Med [Dynamic Normalizer] endres volumnivået mellom sangene for å redusere forskjellene i innspillingsnivåene deres til et minimum.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Dynamic Normalizer] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.