Endre standardlisten over bokmerker [Default Bookmark List]

Når du legger til en sang uten å velge liste over bokmerker [Detaljer], legges sangen til en standardliste over bokmerker. Du kan endre standardlisten over bokmerker.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Default Bookmark List] ønsket liste over bokmerker fra Home-menyen.

Den valgte listen settes som standardliste over bokmerker.