Velge visningsformat for album [Album Display Format]

Du kan velge visningsformatet for album.
  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Album Display Format] ønsket visningsformat for album fra Home-menyen.


Type
[Title & Cover Art]
[Cover Art Only]
Skjermbilde

Tips
  • Omslagsbilder vises ikke hvis denne informasjonstypen ikke finnes for albumet. Du kan angi omslagsbilde ved hjelp av Media Go. Informasjon om hvordan dette gjøres, finnes under Hjelp i Media Go. Legg merke til at Walkman ikke viser omslagsbilder som er knyttet til spillelistene.