Vise sangtekster [Display Lyrics]

Du kan vise sangtekster når det finnes en LRC-fil for sangen i Walkman. For informasjon om hvordan du oppretter LRC-filer, se [Detaljer].
Merknad
  • Enkelte LRC-filer kan kanskje ikke spilles av på Walkman. Dette avhenger av filformatet.

  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Display Lyrics] ønsket visningstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[On]
Viser sangtekster hvis sangen som spilles av for øyeblikket, har en LRC-fil.
[On (Screen Always On)]
Viser sangtekster hvis sangen som spilles av for øyeblikket, har en LRC-fil. Walkman slår ikke av skjermen under musikkavspillingen uavhengig av om det finnes en LRC-fil for sangen som spilles av for øyeblikket.
[Off]
Viser ikke sangtekster. (*1)

(*1) Når [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], vises sangtekster uavhengig av denne innstillingen [Detaljer].
Merknad
  • Hvis sangtekstene ikke vises riktig, lagrer du LRC-filen i UTF-8-krypteringen og overfører den til Walkman igjen.

  • Walkman kan vise opptil 1024 linjer med sangtekst for hver sang.

  • Du kan ikke vise sangtekster i skjermbildet for avspilling av lydpodcaster [Detaljer].