Slik oppretter du LRC-filer

Du kan vise sangtekster du har opprettet ved hjelp av datamaskinen.
 1. Klikk på [Start] [Alle programmer] [Tilbehør] [Notisblokk].

 1. Skriv sangtekstene i Notisblokk.

 1. Spill av lydfilen for å kontrollere visningstiden [minutter:sekunder:hundredeler av ett sekund] for hver tekstlinje. Skriv deretter inn tidsinformasjonen til venstre for hver tekstlinje.

 • Tekstlinjen som vises i skjermbildet til Walkman, kan bestå av inntil 95 tegn.

 • Tidsinformasjon må legges inn i kronologisk rekkefølge.

Du kan skille sekunder og hundredeler av ett sekund med et punktum i stedet for et kolon.
Du kan la være å oppgi hundredeler.
 1. Når du har lagt inn sangteksten, lagrer du den som en fil.

Velg [Fil] [Lagre som…] for å åpne [Lagre som]-skjermbildet. Velg [Alle filer] i [Filtype:]-listen nederst på skjermen. Velg [UTF-8] i [Koding:]-listen. Skriv inn filnavnet i tekstboksen [Filnavn:]. Filnavnet må være det samme som lydfilen og ha filendelsen ".lrc". Klikk på [Lagre] for å lagre LRC-filen.
 • Den maksimale størrelsen for LRC-filen er 512 kB.

 • Hvis en tekstlinje ikke får plass i skjermbildet, deles den opp (inntil 3 linjer).

 • Tegn som overskrider 3 linjer, vises ikke.

 • CR, CRLF og LF gjenkjennes som de skal.

 • En tekstlinje som bare består av én ny linje, hoppes over.

 1. Koble Walkman til datamaskinen med USB-kabelen (inkludert) og la -merket vende opp.

 1. Opprett en ny mappe i [MUSIC]-mappen til Walkman. Deretter drar og slipper du både lydfilen og LRC-filen i den nye mappen slik at de overføres.

Merknad om opphavsrett

Når du oppretter LRC-filer og bruker opphavsrettbeskyttet materiale skrevet av andre, kan de opprettede LRC-filene bare brukes til personlige formål. Hvis LRC-filene brukes ut over dette, må du få tillatelse fra rettighetshaveren.
Se også