Optimere høyttalerlydens kvalitet [SP Output Optimizer]

Walkman er utstyrt med funksjonen Clear Phase™ for å optimere høyttalerlydens kvalitet.
Merknad
  • Denne funksjonen virker bare for de inkluderte høyttalerne.

  • I enkelte land/områder er de inkluderte høyttalerne ikke tilgjengelige.

  1. Velg [Settings] [Music Settings] [SP Output Optimizer] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

Merknad
  • [SP Output Optimizer] brukes ikke på lyden fra hodetelefonene.

  • [SP Output Optimizer] er bare effektiv for musikk, lydpodcast, "SensMe™ Channels" og "Music Unlimited".