Stille inn zoomfunksjonen [Zoom Settings]

Du kan zoome i videoen som spilles av.
  1. Velg [Settings] [Video Settings] [Zoom Settings] ønsket zoominnstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Auto]
Videobildet endrer størrelse slik at det passer til visningsområdet samtidig som det opprinnelig bildesideforholdet bevares.
Hvis et 16:9-videobilde (bred størrelse) vises, vil de se svarte striper øverst og nederst i skjermbildet.
  1. 16:9-kilde

  1. 4:3-kilde

[Full]
Videobildet endrer størrelse slik at det fyller det tilgjengelige visningsområdet samtidig som bildesideforholdet bevares.
Hvis et 16:9-videobilde (bred størrelse) vises, beskjæres høyre/venstre side av bildet slik at det passer.
  1. 16:9-kilde

Den stiplede rammen representerer videoens opprinnelige bildestørrelse.
  1. 4:3-kilde

[Off]
Størrelsen til videobildet er ikke endret, og det vises med den originale oppløsningen. Hvis videooppløsningen er for høy, kuttes venstre og høyre side samt toppen og bunnen av skjermbildet. Hvis videooppløsningen er for lav, vises svarte kanter til høyre/venstre og øverst og nederst i skjermbildet.