Spille av bare videolyd [On-Hold Display]

Du kan slå av videoskjermbildet mens Walkman er stanset midlertidig slik at du bare hører videolyden.
Setter du dette alternativet til [No], sparer du batteristrøm og forlenger batteriets levetid.
  1. Velg [Settings] [Video Settings] [On-Hold Display] ønsket On-Hold Display-innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Yes]
Når Walkman er stanset midlertidig, deaktiveres knappene mens videoer spilles av som normalt.
[No]
Når Walkman er stanset midlertidig, deaktiveres knappene og skjermen slås av, men lyden til den aktuelle videoen spilles av.