Stille inn visningsformatet for fotolisten [Photo List Format]

Walkman har to visningsformater.
  1. Velg [Settings] [Photo Settings] [Photo List Format] ønsket formattype for fotolisten fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Thumbnail + Title]
Viser en bildetittel med et miniatyrbilde i fotolisten.
[Thumbnail Only]
Viser bare miniatyrbilder i fotolisten.

Merknad
  • Miniatyrbilder vises kanskje ikke. Dette avhenger av filformatet.