Stille inn mottaket [Scan Sensitivity]

Du kan stille inn FM-radioens mottaksfølsomhet. Når du velger stasjoner, kan det hende at FM-mottakeren tar imot mange uønskede stasjoner fordi den er for følsom. Sett i så fall mottaket til [Low].
  1. Velg [Settings] [FM Radio Settings] [Scan Sensitivity] [Low] eller [High] fra Home-menyen.