Stille inn mono/stereo [Mono/Auto]

Hvis det oppstår støy under FM-mottaket, kan du sette mottakeren til [Mono] for mono. Hvis du setter den til [Auto], velges mono- eller stereomottak automatisk avhengig av mottakerforholdene.
  1. Velg [Settings] [FM Radio Settings] [Mono/Auto] [Mono] eller [Auto] fra Home-menyen.