Velge kvalitetsnivået for innspillingen [Bit Rate Settings]

Du kan velge bithastigheten til taleinnspillingene. Høy bithastighet betyr bedre lydkvalitet, men krever mer minne.
  1. Velg [Settings] [Recording Settings] [Bit Rate Settings] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

  • Høyere bithastighet: [MP3 256kbps]

  • Normal bithastighet: [MP3 128kbps]

  • Lavere bithastighet: [MP3 64kbps]