Velge NC-miljø [Select NC Environment] (kun NWZ-E573/E574/E575)

Du kan velge et digitalt filter som passer best for å redusere støyen fra bestemte omgivelser.
  1. Velg [Noise Canceling] [Select NC Environment] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Bus/Train]
Passer best til å redusere støy på bussen eller toget.
[Airplane]
Passer best til å redusere støy i fly.
[Office]
Passer best til å redusere støy på kontoret.

Tips
  • Du kan også velge filter fra skjermbildet [Quiet Mode] ved å velge [Select NC Environment] fra valgmenyen.

Merknad
  • Denne funksjonen er bare effektiv når de inkluderte hodetelefonene er koblet til Walkman og [Noise Canceling: On/Off] er satt til [On].