Justere støyreduksjonseffekten [Set Noise Cancel Level] (kun NWZ-E573/E574/E575)

Walkman er designet for å utnytte støyreduksjonsfunksjonen fullt ut [Detaljer]. Du kan likevel gjør effekten enda bedre i forhold til ørefasongen din eller brukermiljøet ved å øke (eller redusere) følsomheten til mikrofonen som er installert i hodetelefonene (inkludert). Du kan justere mikrofonfølsomheten ved å stille inn støyreduksjonsnivået. Juster funksjonen hvis støyreduksjonseffekten ikke er tilfredsstillende.
  1. Velg [Noise Canceling] [Set Noise Cancel Level] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen / for å justere innstillingsnivået, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  • Innstillingen kan justeres med 31 trinn. Indikatorens midterste posisjon gir maksimal effekt under normale forhold. Flytt indikatorens posisjon for å oppnå ønsket verdi.

Tips
  • Du kan også justere innstillingen fra skjermbildet [Quiet Mode] ved å velge [Set Noise Cancel Level] fra valgmenyen.

Merknad
  • Denne funksjonen er bare effektiv når de inkluderte hodetelefonene er koblet til Walkman og [Noise Canceling: On/Off] er satt til [On].

  • Standardinnstillingen (indikatorens midterste posisjon) gir maksimal effekt under normale forhold. Effekten av støyreduksjonsfunksjonen blir ikke nødvendigvis bedre av å justere opp mikrofonfølsomheten.