Sette alarmen på/av [Alarm On/Off]

  1. Velg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm On/Off] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

Merknad
  • Når alarmen er satt på, vises i informasjonsområdet.

  • Alarmen går ikke av i følgende situasjoner:

  • ved tilkobling til en datamaskin

  • i USB-tilkoblingsmodus

  • når du spiller et spill

  • ved innspilling av tale (selv om alarmikonet blinker i informasjonsområdet)