Stille inn alarmtiden [Alarm Time]

  1. Velg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Time] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen / for å velge timer, og trykk deretter på knappen / for å endre verdien.

  1. Juster minuttinnstillingen som i trinn 2.

  1. Trykk på knappen for å bekrefte.