Angi repetisjonsinnstillingen [Repeat]

Du kan stille inn alarmen slik at den bare aktiveres én gang ([Off]) eller slik at den aktiveres hver dag, fra mandag til fredag eller fra mandag til lørdag.
  1. Velg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Repeat] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.