Velge alarmlyd [Alarm Sound Settings]

Du kan velge en sang som alarmlyd. Når alarmen utløses, spilles den valgte sangen flere ganger til du stopper den.
  1. Velg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm Sound Settings] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Default Alarm Sound]
Avgir en forhåndinnstilt alarmlyd når alarmen utløses.
[Alarm Song]
Spiller den valgte sangen når alarmen utløses.

Velge alarmsang

  1. Velg [Music] ønsket søkemetode ønsket sang fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Set As Alarm Song].