Stille inn innsovingen [Sleep Timer Settings]

 1. Velg [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Sleep Timer Settings] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

 • Deaktivere innsovingstiden: [Off]

 • Aktivere innsovingstiden: [After 30 Min], [After 60 Min], [After 90 Min], [After 120 Min]

Tips
 • Etter at du har stilt inn innsovingstiden, vises i informasjonsområdet.

Merknad
 • Innsovingstiden aktiveres ikke i følgende situasjoner:

 • under taleinnspillinger

 • ved bruk av funksjonen [Auto Preset] til FM-radioen

 • når sanger analyseres for "SensMe™ Channels"

 • når alarmen lyder

 • Innsovingstiden avbrytes i følgende situasjoner:

 • ved overgang til standby-modus

 • når Walkman kobles til en datamaskin

 • ved overgang til spillmodus