Vise informasjon om "WALKMAN" [Unit Information]

Informasjon, som modellnavn, fastvareversjon osv., vises.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Unit Information] fra Home-menyen.


Element
Beskrivelse
[Model:]
Viser modellnavnet til Walkman.
[Firmware:]
Viser fastvareversjonen til Walkman.
[Free/Total Memory Space:]
Viser tilgjengelig ledig plass / total kapasitet til Walkman.
[Total Songs:]
Viser det totale antallet sanger (inkludert lydpodcaster og taleinnspillinger) som er lagret på Walkman.
[Total Videos:]
Viser det totale antallet videoer (inkludert videopodcaster) som er lagret på Walkman.
[Total Photos:]
Viser det totale antallet fotografier som er lagret på Walkman.
[WM-PORT:]
Viser versjonsinformasjon for WM-PORT.