Begrense volumet [AVLS (Volume Limit)]

Du kan aktivere [AVLS (Volume Limit)] (system for automatisk volumbegrensning) for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsproblemer. Med [AVLS (Volume Limit)] kan du redusere lydlekkasjer ved høyt volum, følelse av trykk mot øret og fare for å stenge ute lyder utenfra.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [AVLS (Volume Limit)] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.