Slå av pipelyden [Beep Settings]

Du kan slå på eller av lydsignalene til Walkman.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Beep Settings] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.